Nov. 6th, 2012

hannibunnylecter: (Default)
Uwaga! Wszystkie moje autorskie fiki można od wczoraj znaleźć na Tumblrze, otagowane jako "moje fiki" (duh). Od tej pory będę je publikować na obydwu blogach. Za to tłumaczenia będą tylko na LJ, bo umieszczanie ich na Tumblrze byłoby jak repostowanie cudzego postu, do czego nie chcę się zniżać. 

Wow, mówię żargonem. Asdfghjkl.

Profile

hannibunnylecter: (Default)
hannibunnylecter

February 2016

S M T W T F S
 123456
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 04:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios