AN:

Jul. 2nd, 2013 06:10 pm
hannibunnylecter: (bloody_hell)
[personal profile] hannibunnylecter
Chciałam jedynie powiedzieć, że od tej pory będę publikować autorskie teksty tylko na AO3. Tutaj będą już tylko tłumaczenia, o ile jeszcze zechce mi się coś tłumaczyć, a na razie mi się nie chce, więc zapraszam do Archiwum :)

Profile

hannibunnylecter: (Default)
hannibunnylecter

February 2016

S M T W T F S
 123456
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:02 am
Powered by Dreamwidth Studios