hannibunnylecter: (Default)
[personal profile] hannibunnylecter
Utworzyłam społeczność osób związanych z Antykwariatem. Dostęp jest dla zaproszonych, więc ślijcie mi swoje petycje, jeśli ktoś jest zainteresowany pisaniem/czytaniem tekstów Antykwariatowych. Nie mam pojęcia, jak działa takie zarządzanie społecznością, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś będzie do dupy :D

Date: 2012-09-05 04:06 pm (UTC)
From: [identity profile] kasssumi.livejournal.com
*creepuje pod drzwiami*
Ja piszę spin-off do Antykwariatu i czytam go, liczy się? <3

Date: 2012-09-05 06:15 pm (UTC)
From: [identity profile] kasssumi.livejournal.com
To idę się wprosić >D

Profile

hannibunnylecter: (Default)
hannibunnylecter

February 2016

S M T W T F S
 123456
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:45 am
Powered by Dreamwidth Studios