Sep. 5th, 2012

hannibunnylecter: (Default)
Utworzyłam społeczność osób związanych z Antykwariatem. Dostęp jest dla zaproszonych, więc ślijcie mi swoje petycje, jeśli ktoś jest zainteresowany pisaniem/czytaniem tekstów Antykwariatowych. Nie mam pojęcia, jak działa takie zarządzanie społecznością, więc proszę o wyrozumiałość, jeśli coś będzie do dupy :D

Profile

hannibunnylecter: (Default)
hannibunnylecter

February 2016

S M T W T F S
 123456
7 8910111213
14151617181920
21222324252627
2829     

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios